Hanke nimetus Avaldamise kuupäev Avaldamise viis Pakkumuste tähtaeg Pakkumuste esitamise e-post RHR viitenumber RHR hanke link Kasvav Hankedokumendi failid
Muuga sadama kaide nr 9A/10A vaiade korrosioonikaitsetööd 24.05.2024 Riigihangete register 12.06.2024 12:00   280081 riigihanked.riik.ee  
Muuga sadama raudteede, ülesõidukohtade ja elektritsentralisatsiooni remont 20.05.2024 Riigihangete register 07.06.2024 12:00   279952 riigihanked.riik.ee  
Paldiski Lõunasadama kaide nr 2 ja 3 laeva- ja kraanakilpide ostmine koos paigaldustöödega 21.05.2024 Riigihangete register 28.05.2024 14:00   279445 riigihanked.riik.ee  
Büroo-, lao- ja töökojaruumide sisustuse ost 14.05.2024 Riigihangete register 30.05.2024 12:00   279234 riigihanked.riik.ee  
Muuga sadama teede remont 13.05.2024 TS veebis 27.05.2024 14:28 s.savolainen@ts; i.hildebrandt@ts.ee     _Pakkumuse_esitamise_ettepanek.pdf
Lisa_1_Tehniline_kirjeldus_Muuga_teede_remont.pdf
Lisa_1_1_Pakkumuse_maksumuse_tabel.xlsx
Lisa_1_2_Muuga_sadama_kai_nr_7_raudbetoon_plaadi_j...jpg
Lisa_1_3_Remonditavate_kohtade_asendiplaan.dwg
Lisa_1_4_Ehitusdokumendid.pdf
Lisa_2_Hankelepingu_eritingimused_ms_teede_remont_...pdf
Lisa_2_1_2024-02-13_Ehituse_toovotulepingu_pohi_ul...pdf
Lisa_2_2_Eetika_pohimotted_ja_ootused_partneritele.pdf