Hanke nimetus Avaldamise kuupäev Avaldamise viis Pakkumuste tähtaeg Pakkumuste esitamise e-post RHR viitenumber RHR hanke link  Kasvav Hankedokumendi failid
Muuga sadama teede remont 21.06.2022 TS veebis 08.07.2022 10:00 s.savolainen@ts.ee; m.halilova@ts.ee     Hanke_alusdokumendid.zip
Vanasadama kai nr 7 plaatvendrite avariilised remonditööd 22.06.2022 TS veebis 06.07.2022 12:00 m.stoor@ts.ee     RHAD_Vanasadama_kai_nr_7_plaatvendrite_avariilised...pdf 
Lisa_1_Vorm_I_Kinnitused.docx
Lisa_1_Vorm_II_Pakkumuse_maksumuse_tabel.xls
Lisa_1_Vorm_III_Andmed_taidetud_lepingu_te_kohta.docx
Lisa_1_Vorm_IV_Volikiri.docx
Lisa_1_Vorm_V_Uhispakkujate_volikiri.docx
Lisa_2_Tehniline_kirjeldus_Vanasadama_kai_nr_7_pla...pdf 
Lisa_2.1 - Vanasadama kai nr 7 nurgavendri fotod.pdf 
Lisa_2_2_-_Vanasadama_kai_nr_7_vendri_fotod_2_ja_3...pdf 
Lisa_2.3 - Vanasadama kai nr 7 nurgavendri joonise...pdf 
Lisa_3_Hankelepingu_projekt_Uldtingimused.pdf 
Lisa_3_Hankelepingu_projekt_Eritingimused.docx
Elektriautode kahekohaliste laadijate tarnimine ja paigaldamine Muuga sadamasse, Paldiski Lõunasadamasse ja Vanasadamasse 21.06.2022 Riigihangete register 11.07.2022 12:00   250633 riigihanked.riik.ee  
Vanasadama ja Paldiski Lõunasadama territooriumite koristusteenus 2022-2026 23.06.2022 Riigihangete register 28.07.2022 12:00   251134 riigihanked.riik.ee  
Vanasadama kai nr 7 kaldajaama automaatse pingeregulaatori (APR) paigaldamine 17.06.2022 Riigihangete register 11.07.2022 12:00   251321    
AS-ile Tallinna Sadam kontoritarvete ost 2022-2025 13.06.2022 TS veebis 29.06.2022 11:00 s.hermaste@ts.ee     Pakkumuse_esitamise_ettepanek_Kontoritarvete_raaml...pdf 
Lisa_1_Tehniline_kirjeldus_2_.pdf 
Lisa_2_Kontoritarvete_naidisnimekiri_tooted_hankes...xlsx
Lisa_3_-_Raamlepingu_projekt.pdf