Hanke nimetus Avaldamise kuupäev Avaldamise viis Pakkumuste tähtaeg Pakkumuste esitamise e-post RHR viitenumber RHR hanke link  Kasvav Hankedokumendi failid
Sildumisteenuse osutamine Vanasadama kaidel 9 - 27 23.11.2022 Riigihangete register 28.12.2022 12:00   257474 riigihanked.riik.ee  
Sildumisteenuse osutamine Saaremaa sadamas 2023-2024 21.11.2022 TS veebis 02.12.2022 12:00 a.kungla@ts.ee     RHAD_Sildumisteenuse_osutamine_Saaremaa_sadamas.pdf
Lisa_1-_Tehniline_kirjeldus_-_sildumisteenuse_osut...pdf
Lisa_2_Raamlepingu_projekt_Saaremaa_sildumine.pdf
Lisa_3-_Pakkumuse_vorm_2022.docx
Paldiski Lõunasadamasse multifunktsionaalse kai nr 6A ja tagalaala rajamise projekteerimis- ja ehitustööd 17.11.2022 Riigihangete register 19.12.2022 12:00